Onze Visie en Missie

F&H Crone wil voorop blijven lopen in een dynamisch en verduurzamend internationaal speelveld als het gaat om het leveren van producten bij het opwekken van energie alsmede andere ‘custom-made’ oplossingen die van hoge kwaliteit zijn en een zo optimaal mogelijk rendement genereren voor onze klanten.

We doen dat voor onze eindgebruikers in de tuinbouw, utiliteit en industrie. F&H Crone streeft daarbij naar een minimale belasting van onze planeet. We maken in onze oplossingen zo efficiënt mogelijk gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen als water en energie.

F&H Crone wil haar klanten ontzorgen door met excellente prijs-kwaliteitsverhouding haar producten in een internationaal veranderend speelveld af te zetten. Dit uit zich zowel in de uitstraling en netheid van onze werkomgeving alsmede door het creëren van een prettige werksfeer zowel intern als extern.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

F&H Crone is zich bewust van haar rol in de maatschappij evenals die op het gebied van mens en milieu. Hier willen wij op verantwoorde manier mee omgaan.
De productiemiddelen die onze werknemers ter beschikking hebben, stellen hen in staat om op een veilige en prettige manier onze producten te produceren. Naast het scheiden van afval, wordt er tevens getracht zo min mogelijk productieafval te genereren wat zich weer vertaalt in minder uitstoot en energieverbruik.
Bij het ontwerp van onze producten wordt rekening gehouden met de ergonomie ten behoeve van de productie, de bereikbaarheid voor servicemonteurs alsmede zo gunstig mogelijke transportafmetingen.

Innovaties

In de snel veranderende wereld is innovatie cruciaal om in de toekomst een goede partner voor onze relaties te zijn. Innovatie is voor F&H Crone het vinden van nieuwe manieren om onze visie waar te maken met behulp van nieuwe technologieën en methoden. Innovatie behoort hiermee tot de kern van ons werk. Alleen door te innoveren blijven we voorop lopen en kunnen we onze klanten optimaal bedienen. Voorbeelden van innovatieprojecten zijn de biomassa gestookte installaties, alsmede de installaties waarbij afval omgezet kan worden in energie. Tevens wordt gewerkt aan diverse nieuwe toepassingen van verbranding- en verhittingstechnieken.

Ontwikkelingen ten aanzien van het verhogen van het gebruiksrendement van onze producten worden constant gemonitord en bijgewerkt, zodat het product altijd optimaal inzetbaar is.

Instragram

Meer informatie of een offerte op maat?

Company

Products

Stay connected