PRIVACYVERKLARING KLANT-EN LEVERANCIERS ADMINISTRATIE

Van Fasé & De Heer Crone B.V.

Dit is de privacyverklaring van Fasé & De Heer Crone B.V.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacy verklaring leggen wij uit hoe we u persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

  2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

  3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we uw gegevens?

  4. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

  5. Hoe kunt u wettelijke rechten uitoefenen?

1.Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaat over u wanneer je een bestelling bij ons plaatst, ons op een beurs/evenement bezoekt, onze website bezoekt of overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen , in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie daar over.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op onze website te publiceren en je te informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden.

2.Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Fasé & De Heer Crone B.V. gevestigd aan de Grote Esch 400 in Moordrecht is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen , opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van je persoonsgegevens door Fasé & De Heer Crone B.V. neem dan contact op met onze office manager.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we uw gegevens?

Fasé & De Heer Crone B.V. kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van hun diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Fasé & De Heer Crone B.V. verstrekt .

Fasé & De Heer Crone B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Wanneer u via e-mail, WhatsApp, social media of telefonisch contact hebt met onze medewerkers, dan leggen we deze contactmomenten vast in onze systemen. Wanneer je onze website bezoekt, registreren we onder meer uw IP-adres en browsertype.
2841 MJ Moordrecht Nederland

 

-voor- en achternaam, bedrijfsnaam, factuurgegevens, geboortedatum, adres gegevens, IP-adres en uw telefoonnummer en e-mailadres.

Afhankelijk van de instellingen van uw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. We kunnen uw social- mediaprofielontvangen, inclusief uw gebruikersnaam, profielfoto, ‘’likes’’ en vrienden. Ook als u een foto uploadt of de ‘’like’’ knop klikt kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie hetprivacy beleid van uw social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe u uw instelling kunt wijzigen.

Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensten ene bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. De verzamelde persoonsgegevens die niet langer nodig zijn zullen door ons worden verwijderd. Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens ter uitvoeringen van de overeenkomst tussen u en Fasé & De Heer Crone B.V. verder voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen en voor de volgende doeleinden:

Informatie aanvragen:

Voor elk van de via ons aangeboden diensten en producten kunt u meer informatie aanvragen. Om deze informatie aan u toe te kunnen zenden , verwerkijken wij uw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en wanneer nodig de locatie van het project en telefoonnummer.

Aanschaffen van diensten en/of producten:

Het is mogelijk om telefonisch, in correspondentie, per mail of via onze website diensten en/of producten aan te schaffen. Om de eventuele overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren verwerken wij hiervoor uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en betaalgegevens, en factuurgegevens. Dat geldt voor zowel onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken hiervoor. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

4. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoop administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens en maken gebruik van SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

IP-adres

Op de website van Fasé & De Heer Crone B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fasé & De Heer Crone B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Fasé & De Heer Crone B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fasé & De Heer Crone B.V. zijn bij Google’s zoekresultaten pagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Fasé & De Heer Crone B.V. te kunnen verstrekken en haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Fasé & De Heer Crone B.V. heeft hier geen invloed op. Fasé & De Heer Crone B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Fasé & De Heer Crone B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Hoe kunt u wettelijke rechten uitoefenen?

U heeft recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Fasé & De Heer Crone B.V. Grote Esch 400

+31(0)182-612 052

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen

Onder Fasé & De Heer Crone B.V. wordt ook verstaan : BTSI Boiler & Tank Services International B.V


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk