F&H Crone B.V. stelt het op prijs dat u geinteresseerd bent in onze organisatie en een bezoek brengt aan onze website.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel F&H Crone B.V. tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

F&H Crone B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&H Crone B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.